Obowiązki nowo wybranych burmistrzów Porady, opinie, wskazówki związane z prawem w Polsce
Strona główna Mapa strony
Menu

Zmiany na najwyższych szczeblach Trybunału Konstytucyjnego
Obowiązki nowo wybranych burmistrzów

Niepokoje instruktorów zmianami proponowanymi przez polski sejm

Kto może sponsorować imprezę sportową?

Kogo obowiązuje zakaz pracy w święta kościelne i państwowe

O czym powinny informować linie lotnicze

Prawo dla polskich rowerzystów

W parlamencie więcej posłów płci żeńskiej

Odczytywanie protokołów możliwe jedynie pod specjalnymi warunkami

Prawa więźniów w Polsce
Trybunał konstytucyjny rozpatrzy sprawę brytyjskiego sikha
Możliwe sposoby przechowywania materiałów wybuchowych
Przeszkody w ściganiu dystrybutorów dopalaczy
Niższe zasiłki dla wszystkich służb mundurowych
Obowiązki nowo wybranych burmistrzów
Każdy wybrany w ostatnich wyborach samorządowych ma obowiązek w ciągu siedmiu dni złożyć uroczyste ślubowanie. W wypadku gdy burmistrz czy też prezydent miasta zostali także wybrani do samorządu to naturalne jest, że nie będą oni pełnić tych funkcji. Na ich miejsce wejdą kolejni kandydaci znajdujący się na zwycięskiej liście wyborczej. Ustawa o samorządzie gminny nakłada na wybranych burmistrzów czy też wójtów obowiązek ślubowania, które ma się odbyć w przeciągu siedmiu dni od oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów. Według radców prawnych w momencie gdy dana osoba została wybrana zarówno na stanowisko burmistrza jak i stanowisko radnego to automatycznie w myśl polskiego prawa wygasa jego mandat radnego. W takiej sytuacji na najbliższym spotkaniu sesyjnym rady za pomocą specjalnej uchwały na to stanowisko powołuję się osobę, która osiągnęła drugi najlepszy wynik na tej samej liście wyborczej. Teoretycznie może się tak stać że dwai kandydaci uzyskają tę samą liczbę głosów. Wtedy to o wyborze decyduje wyższe miejsce na liście wyborczej komitetu. Kandydat taki powinien w ciągu trzech dni potwierdzić chęć odebrania mandatu w sejmiku województwa.

Co to jest zobowiązanie? Przeszkody w ściganiu dystrybutorów dopalaczy Obowiązki nowo wybranych burmistrzów Odczytywanie protokołów możliwe jedynie pod specjalnymi warunkami Prawa więźniów w Polsce Łatwiejszy dostęp do broni nieużytkowanej Niepokoje instruktorów zmianami proponowanymi przez polski sejm Możliwe sposoby przechowywania materiałów wybuchowych Definicja zasiedzenia Zmiany na najwyższych szczeblach Trybunału Konstytucyjnego Prawo dla polskich rowerzystów Hipoteka pod kątem prawa O czym powinny informować linie lotnicze Niższe zasiłki dla wszystkich służb mundurowych Praworządność Trybunał konstytucyjny rozpatrzy sprawę brytyjskiego sikha Przekazanie nieruchomości W parlamencie więcej posłów płci żeńskiej Kogo obowiązuje zakaz pracy w święta kościelne i państwowe Kto może sponsorować imprezę sportową?
 
 
 
 
Copyright 2011 Designed by www.elegant-templates.com