Obowiązki nowo wybranych burmistrzów Porady, opinie, wskazówki związane z prawem w Polsce
Strona główna Mapa strony
Menu

Zmiany na najwyższych szczeblach Trybunału Konstytucyjnego
Obowiązki nowo wybranych burmistrzów

Niepokoje instruktorów zmianami proponowanymi przez polski sejm

Kto może sponsorować imprezę sportową?

Kogo obowiązuje zakaz pracy w święta kościelne i państwowe

O czym powinny informować linie lotnicze

Prawo dla polskich rowerzystów

W parlamencie więcej posłów płci żeńskiej

Odczytywanie protokołów możliwe jedynie pod specjalnymi warunkami

Prawa więźniów w Polsce
Trybunał konstytucyjny rozpatrzy sprawę brytyjskiego sikha
Możliwe sposoby przechowywania materiałów wybuchowych
Przeszkody w ściganiu dystrybutorów dopalaczy
Niższe zasiłki dla wszystkich służb mundurowych
Obowiązki nowo wybranych burmistrzów
Każdy wybrany w ostatnich wyborach samorządowych ma obowiązek w ciągu siedmiu dni złożyć uroczyste ślubowanie. W wypadku gdy burmistrz czy też prezydent miasta zostali także wybrani do samorządu to naturalne jest, że nie będą oni pełnić tych funkcji. Na ich miejsce wejdą kolejni kandydaci znajdujący się na zwycięskiej liście wyborczej. Ustawa o samorządzie gminny nakłada na wybranych burmistrzów czy też wójtów obowiązek ślubowania, które ma się odbyć w przeciągu siedmiu dni od oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów. Według radców prawnych w momencie gdy dana osoba została wybrana zarówno na stanowisko burmistrza jak i stanowisko radnego to automatycznie w myśl polskiego prawa wygasa jego mandat radnego. W takiej sytuacji na najbliższym spotkaniu sesyjnym rady za pomocą specjalnej uchwały na to stanowisko powołuję się osobę, która osiągnęła drugi najlepszy wynik na tej samej liście wyborczej. Teoretycznie może się tak stać że dwai kandydaci uzyskają tę samą liczbę głosów. Wtedy to o wyborze decyduje wyższe miejsce na liście wyborczej komitetu. Kandydat taki powinien w ciągu trzech dni potwierdzić chęć odebrania mandatu w sejmiku województwa.

Niższe zasiłki dla wszystkich służb mundurowych Hipoteka pod kątem prawa Kogo obowiązuje zakaz pracy w święta kościelne i państwowe Kto może sponsorować imprezę sportową? Trybunał konstytucyjny rozpatrzy sprawę brytyjskiego sikha W parlamencie więcej posłów płci żeńskiej Przekazanie nieruchomości Praworządność Definicja zasiedzenia Możliwe sposoby przechowywania materiałów wybuchowych Prawo dla polskich rowerzystów Niepokoje instruktorów zmianami proponowanymi przez polski sejm Przeszkody w ściganiu dystrybutorów dopalaczy Prawa więźniów w Polsce O czym powinny informować linie lotnicze Odczytywanie protokołów możliwe jedynie pod specjalnymi warunkami Zmiany na najwyższych szczeblach Trybunału Konstytucyjnego Łatwiejszy dostęp do broni nieużytkowanej Obowiązki nowo wybranych burmistrzów Co to jest zobowiązanie?
 
 
 
 
Copyright 2011 Designed by www.elegant-templates.com