Obowiązki nowo wybranych burmistrzów Porady, opinie, wskazówki związane z prawem w Polsce
Strona główna Mapa strony
Menu

Zmiany na najwyższych szczeblach Trybunału Konstytucyjnego
Obowiązki nowo wybranych burmistrzów

Niepokoje instruktorów zmianami proponowanymi przez polski sejm

Kto może sponsorować imprezę sportową?

Kogo obowiązuje zakaz pracy w święta kościelne i państwowe

O czym powinny informować linie lotnicze

Prawo dla polskich rowerzystów

W parlamencie więcej posłów płci żeńskiej

Odczytywanie protokołów możliwe jedynie pod specjalnymi warunkami

Prawa więźniów w Polsce
Trybunał konstytucyjny rozpatrzy sprawę brytyjskiego sikha
Możliwe sposoby przechowywania materiałów wybuchowych
Przeszkody w ściganiu dystrybutorów dopalaczy
Niższe zasiłki dla wszystkich służb mundurowych
Obowiązki nowo wybranych burmistrzów
Każdy wybrany w ostatnich wyborach samorządowych ma obowiązek w ciągu siedmiu dni złożyć uroczyste ślubowanie. W wypadku gdy burmistrz czy też prezydent miasta zostali także wybrani do samorządu to naturalne jest, że nie będą oni pełnić tych funkcji. Na ich miejsce wejdą kolejni kandydaci znajdujący się na zwycięskiej liście wyborczej. Ustawa o samorządzie gminny nakłada na wybranych burmistrzów czy też wójtów obowiązek ślubowania, które ma się odbyć w przeciągu siedmiu dni od oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów. Według radców prawnych w momencie gdy dana osoba została wybrana zarówno na stanowisko burmistrza jak i stanowisko radnego to automatycznie w myśl polskiego prawa wygasa jego mandat radnego. W takiej sytuacji na najbliższym spotkaniu sesyjnym rady za pomocą specjalnej uchwały na to stanowisko powołuję się osobę, która osiągnęła drugi najlepszy wynik na tej samej liście wyborczej. Teoretycznie może się tak stać że dwai kandydaci uzyskają tę samą liczbę głosów. Wtedy to o wyborze decyduje wyższe miejsce na liście wyborczej komitetu. Kandydat taki powinien w ciągu trzech dni potwierdzić chęć odebrania mandatu w sejmiku województwa.

Zmiany na najwyższych szczeblach Trybunału Konstytucyjnego Co to jest zobowiązanie? Definicja zasiedzenia W parlamencie więcej posłów płci żeńskiej Odczytywanie protokołów możliwe jedynie pod specjalnymi warunkami Prawo dla polskich rowerzystów Praworządność Hipoteka pod kątem prawa Niepokoje instruktorów zmianami proponowanymi przez polski sejm Obowiązki nowo wybranych burmistrzów Przeszkody w ściganiu dystrybutorów dopalaczy Łatwiejszy dostęp do broni nieużytkowanej O czym powinny informować linie lotnicze Prawa więźniów w Polsce Kogo obowiązuje zakaz pracy w święta kościelne i państwowe Przekazanie nieruchomości Możliwe sposoby przechowywania materiałów wybuchowych Trybunał konstytucyjny rozpatrzy sprawę brytyjskiego sikha Kto może sponsorować imprezę sportową? Niższe zasiłki dla wszystkich służb mundurowych
 
 
 
 
Copyright 2011 Designed by www.elegant-templates.com